Schreiben Sie uns.

Napíšte nám.

Die Projektpartner in Österreich und der Slowakei

Projektoví partneri zo Slovenska a Rakúska

Wien

Österreichische Kinderfreunde Landesorganisation Wien/ Rakúski priatelia detí, krajinská organizácia Viedeň

DOMINIQUE BARBORIK europa@wien.kinderfreunde.at

Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro/ Riaditeľstvo pre vzdelávanie mesta Viedeň, Európska kancelária

KATARÍNA MICÍKOVÁ Katarina.micikova@bildung-wien.gv.at

Niederösterreich

Amt der NÖ Landesregierung Abteilung Kindergärten/ Úrad dolnorakúskej krajinskej vlády, oddelenie materské školy

Mag. MARTINA EMRICH, MBA martina.emrich@noel.gv.at

Burgenland

Land Burgenland Abteilung 7 – Bildung, Kultur und Gesellschaft/ Spolková krajina Burgenland, oddelenie 7 – vzdelávanie, kultúra a spoločnosť

CHRISTINE RAMMESMAYER Christine.Rammesmayer@bildung-bgld.gv.at

JUDIT MAKKOS-KALDI Judit.makkos-kaldi@bildung-bgld.gv.at

Senica

Stadt Senica/ Mesto Senica

Mgr. ĽUBICA MELIŠOVÁ Lubica.melisova@senica.sk

Bratislava

DSB Deutsche Schule Bratislava/ Nemecká škola Bratislava

Mgr. MÁRIA JEZNÁ kigaleitung@dsb.sk

Daphne – Institut für applizierte Ökologie, n.g.o./ Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, mimovládna organizácia

Mgr. MARTINA BADIDOVÁ badidova@daphne.sk

Stadtteil Bratislava – Nové Mesto/ Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Ing. MARTA JONÁSOVÁ marta.jonasova@banm.sk